Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.
 

Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) – aktualizace 2016

Zdroj: Konsenzus pro testování prediktivních markerů u karcinomu plic. Společnost českých patologů, 14. 12. 2016