Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.
 

Odborná garance

 

Odborná garance a zajištění projektu:

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Společnost českých patologů ČLS JEP
MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., odborný konzultant

     
 

Technické a analytické zajištění projektu:

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
Mgr. Marika Chrápavá, projektový manažer